18 பதினெட்டு சித்தர்கள்
சித்தர் என்ற சொல்லுக்கு சித்தி பெற்றவர் என்றும், சிந்தை உடையவர் என்றும் பொருள்.

சிவத்தை நினைத்து அகக்கண்ணால் கண்டு, தியானித்து தரிசனம் செய்து, ஆத்ம சக்தியை எழுப்பி, செயற்கரிய காரியங்களை செய்வது சித்த மூர்த்திகளது செயலாகும். இச் செயலை சித்து விளையாட்டு என்று ஆன்மீக ஞானிகள் கூறுவர்.

இன்று பல பிரசித்தி பெற்ற ஸ்தலங்களில் மூலவருக்கு அருகிலேயே சித்தர்கள் சன்னதி இருக்க காணலாம். சித்தர்கள் யோக சமாதி அடைந்த இடங்கள் மகிமை பெற்ற திருத்தலங்களாக விளங்குகின்றன.

அந்த சன்னதியில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இறைவனிடம் வேண்டினால் நினைத்தது நடக்கும், செய்வது வெற்றி பெறும் என்பது ஆன்மீகவாதிகளின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை.
இன்று பழனிமலையின் பிரபலமும், சக்தியும் உலகம் அறிந்த ஒன்றாகும். அந்த ஸ்தலத்தில் நவபாஷானத்தால் குமரன் வடிவேலனை உருவாக்கியவர் யோக சமாதியை விரும்பிய போகர் என்ற சித்தரே.
அதே போன்று இன்று உலக மக்கள் திருப்பதி மலை நோக்கி சென்று வருவதற்கும் அந்த ஸ்தலம் உலக பிரசித்தி பெற்றதற்கும் காரணம் அங்குள்ள கொங்கணவர் என்ற சித்தரே.
அப்படிப்பட்ட சித்தர்களில் 18 பேர் தலையாய சித்தர்கள் ஆவர்.
அருளும், அன்பும், சிவமும், அளவற்ற சக்தியையும் ஒருங்கே பெற்றுள்ள அந்த 18 சித்தர்கள் இன்றும் அருள் தரும் சன்னதிகளின் விவரம் இதோ
பதினெட்டு சித்தர்கள் சாமதி அடைந்த திருத்தலங்கள்.

1. கொங்கணவர் – திருப்பதி.
2. போகர் – பழனி.
3. திருமூலர் – சிதம்பரம்.
4. பாம்பாடம்சித்தர் – விருத்தாச்சலம்.
5. இடைக்காட்டுச்சித்தர் – திருவண்ணாமலை.
6. சச்சிதானந்த சுவாமி – வள்ளிமலை.
7. கோரக்கர் – போரூர்.
8. நந்தீசர் – காசி.
9. குதம்பை சித்தர் – மாயவரம்.
10. கமலமுனிவர் – திருவாரூர்.
11. வான்மீகர் – எட்டக்குடி.
12. கட்டமுனிவர் – ஸ்ரீரங்கம்.
13. மச்சமுனிவர் – அழகர்கோவில்.
14. ராமதேவர் – மதுரை.
15. கந்தாநத்தித்தேவர் – வைத்தீஸ்வரன் கோயில்.
16. தன்வந்திரி – ராமேஸ்வரம்.
17. பதஞ்சலி முனிவர் – திருவனந்தபுரம்.
18. கும்பமுனிவர் – சப்தகிரி.